T-55A MOD. 1970 and Israelian crew – MiniArt

Aquest setembre el comencem amb dos nous kits al mercat de Mini Art. Concretament comptem amb un nou model del T-55, model 1970 amb interior complert d’escala 1/35. Aquest compta amb una acurada representació de l’interior del vehicle, amb la possibilitat de presentar totes es escotilles obertes. El kit, compta amb tota la munició, cadenes individuas i parts photo-etched parts. A més a més el model ens permet jugar amb els 5 jocs de marcatge que ens presenten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: